Skip to main content

Een korte omschrijving

Wij zijn een middelgrote school met ongeveer 210 leerlingen. We geven les met moderne onderwijsmethoden en technieken. Belangrijk is, dat elk kind een plaats heeft binnen de school en met plezier naar school gaat.
Dit bereiken wij door een goede zorgstructuur; aandacht voor kinderen met leerproblemen, maar ook aandacht voor meer begaafde en hoogbegaafde kinderen.
We hebben 2 Leonardo klassen voor hoogbegaafde kinderen. Deze klassen hebben een regiofunctie. De Leonardo kinderen komen uit heel Zeeuws-Vlaanderen.
Ook een goede relatie met ouders is voor ons belangrijk.
Wij zijn een school; dat betekent een plaats om te ontwikkelen van kleuter tot puber met goede toekomstvooruitzichten.
Leest U meer over ons op onze website.

Natuurlijk bent U altijd welkom voor een bezoek aan school. Graag van tevoren even contact opnemen.